دوچرخه جاینت رینکون

 دوچرخه جاینت رینکون؛ در سال دو هزار و هفده توسط شرکت معتبر جاینت تولید شده است. این دوچرخه جاینت دارای ترمز هایی از نوع لقمه ایست که از طریق چسبیدن لقمه های تعبیه شده در طرفین تایر، موجب کم شدن سرعت و توقف دوچرخه می شود.

دوچرخه جاینت رول دو

 دوچرخه جاینت رول دو؛ از نوع دوچرخه کوهستان است که دارای سیستم دنده دهی برای تنظیم رکاب زدن در هر شرایطی می باشد. این دوچرخه از سیستم تعلیق هارد تیل برخوردار است که حین دوچرخه سواری ضربات وارده جذب می کند.

صفحه قبل 1 صفحه بعد